russian rus
Hansa Power
Vesi- ja höyrykattilat Kuumaöljykattilat Biolaitokset Turbiinit

Tuotteet

Tuotteet

IGOL Boilers

Edustamamme Igol Boilers on monipuolinen täyden palvelun energiayhtiö ja tarjoaa tulevaisuuden energiateknologian vakio- tai räätälöityjä ratkaisuja. Yhtiö on edullisten ympäristöystä¬vällisten, vähäpäästöisten ja korkean hyötysuhteen omaavien energiatekniikan laitteiden toimittaja ja rakentaja. Hansa Power Oy on Igol Boilersin virallinen eksklusiivinen kumppani Suomessa.

  • kuumavesikattilat 20 – 20 000 kW
  • höyrykattilat 45 – 20 000 kg/h
  • höyrykehittimet 45 – 10 000 kg/h (pysty- tai vaakamalliset)
  • kuumaöljykattilat 50 – 20 000 kW (pysty- tai vaakamalliset, max 410 °C)
  • sähkökattilat kuumavedelle, höyrylle tai kuumaöljylle 50 – 5 000 kW

KOMFORTS GROUP

Komforts Group tarjoaa energiatuotantoratkaisuja, jotka muuttavat biomassaa vihreäksi energiaksi tehokkailla ratkaisuilla. Biomassaa voidaan muuttaa lämpimäksi vedeksi, höyryksi tai ilmaksi asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tuotteita on mahdollista räätälöidä 750 ja 10 000 kW väliltä. Yhtenä tai useampana rinnankytkettynä yksikkönä.

Polttoaineena käytetään biomassaa (hake, pelletti, briketti, puujäte, jätepuu, olki, viljan kuori, hevosen lanta jne). Kattilat ovat täysin varusteltuja (mm. syöttösiilo, kuljetin, suuri liikkuva arina, automaattinen tuhkanpoisto, multisyklooni, erilaiset varastot purkaimineen ja kuljettimineen sekä täydellinen automaatio kaukovalvontaan/-käyttöön). Yhtiöllä on pitkäaikainen yli 50 vuoden kokemus KPA-laitoksista.

MIKROHÖYRYTURBIINIT

Yhtiömme tuotevalikoimaan kuuluu Technopan mikrohöyryturbiinit tehoille 50 – 3000 kW. Mikrohöyrynturbiini tarkoittaa höyryturbiinia, jolla on pieni kapasiteetti ja asennetaan uuteen tai olemassa oleviin energialähteisiin, jotta voisimme hyödyntää ylimääräistä höyryn energiaa, polttoainetta ja sitä kautta taloudellisia resursseja. Mikrohöyryturbiinin tärkeimmät ominaisuudet ovat tehokas sähkön tuotanto höyryvoimasta, turvallinen ja taloudellinen toiminta sekä kyky hallita höyryn virtaus turbiinin läpi. Lisäksi modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen. Investoinnin etuna alhaiset pääomakustannukset asennuksessa ja käyttöönotossa.

Mikrohöyryturbiinin käyttöikä vähintään 100.000 tuntia. Tosi edullisen juoksupyörän uudistuksen jälkeen käyttöikä jälleen 100.000 tuntia.

DRESSER-RANDIN kaasuturbiinit

Yhtiömme on toimittanut useita polttoaineen korkeata rikkipitoisuutta sietäviä Dresser-Randin kaasuturbiineja öljy- ja kaasuteollisuudelle. DRESSER-RANDIN turbiinit (2000 kWe/6600 kWth) gensetina tai CHP-kombimoduulina jatkuvaan - tai varavoimakäyttöön öljyille, öljyseoksille, kaasuille ja kaasuseoksille.

VERICOR-kaasuturbiinit (USA)

Vericorin kompaktit gensetit/kaasuturbiinipaketit 3.000 - 3.500 kWe tehoille. Polttoaineet kaasut/ kaasuseokset/öljyt/kerosiini. Turbiineja käytetty vaaka tai pystyasennukseen. Mekaanisessa ajossa käytetty mm. laivasovelluksiin ja pumppusovelluksiin (mm. tulva- ja suuret vesimassat jopa 1.000 m3/min).

Intec group

Intec Engineering Oy on kansainvälinen yhtiö, jota arvostetaan erinomaisuudessa energialaitteiden suunnittelun, tuottamisen ja kuljetuksen alueilla. Intec kattilat ja laitteistot edustavat huippuluokan teknologiaa.

Hansa Power Oy on Intec Groupin virallinen eksklusiivinen kumppani Suomessa.

Tuotevalikoimaan kuuluvat:

  • Kuumaöljykattilat ja -järjestelmät
  • Kiinteän polttoaineen kattilajärjestelmä
  • Jätelämpökattilat
  • Uusiutuvan energian tuottaminen, aurinkovoiman hyödyntäminen
  • Lisätuotteet ja varaosat.

Useat Intec - voimalat käyttävät yleisesti kuumennettua öljyä lämmönsiirtokeinonaan. Kuumennettu öljy on myös päälämmönsiirtokeino suurimmassa osassa teollisia prosesseja. Näihin kuuluvat: puuteollisuus, tekstiiliteollisuus, palmuöljyteollisuus, kemian teollisuus, petrokemian teollisuus, laivanrakennusteollisuus, ruokateollisuus, sellu- ja paperiteollisuus.

Kerromme mielellämme lisää juuri Teille sopivista vaihtoehdoistamme.

Copyright 2013-2015 © Hansa Power Oy

info@hansapower.fi

Höyläämötie 18 A
FI-00380 Helsinki

tel: +358 (0)9 492 122
fax: +358 (0)9 498 630